3 Haziran 2022, Cuma
SAAT Konu-Konuşmacı
08.00 - 08.30 Kayıt ve Açılış
  Oturum 1: Genel Yaklaşım
08.30 - 08.50 Genel yaklaşım
Derya Erçal,
İzmir
08.50 - 09.10 Nörogenetik hastalıklara genetik yaklaşım
Nur Semerci Gündüz,
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
09.10 - 09.30 Genetik hastalıklarda moleküler tanı
Gülay Güleç Ceylan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
09.30- 09.50 Gen araştırma tekniklerinde yenilikler
Ahmet Cevdet Ceylan,
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
09.50 - 10.30 Kahve Arası
  Oturum 2: Mitokondrial Hastalıklar, Epigenetik
10.30 - 10.50 İmmünoloji ve nörodejeneratif hastalıklar
Gülçin Akıncı, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir
10.50 - 11.10 Nükleer Mitokondrial hastalıklar ve Genetik tanı
Vehap Topçu,
Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
11.10 - 11.30 Epigenetik bozukluklar
Beyhan Tüysüz,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
11.30 - 12.30 SÖZEL SUNUMLAR 1
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
  Oturum 3: Nörogelişimsel Hastalıklar
13.30 - 13.50 Nörogelişimsel hastalıklarda genetik
Ayşe Semra Hız, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
13.50 - 14.10 Santral sinir sistemi gelişimsel anomalilerine genetik yaklaşım
Okay Çağlayan,
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
14.10 - 14.30 Artrogiroposis
İpek Polat, Dokuz Eylül Üniversitesi, izmir
14.30 - 14.50 Genetik epilepsiler
Bülent Kara,
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
14.50 - 15.30 Kahve Arası
  Oturum 4: Hareket Bozuklukları
15.30 - 15.50 Hareket bozuklukları ve herediter ataksiler
Sanem Yılmaz, Ege Üniversitesi, İzmir
15.50 - 16.10 Herediter spastik paraparezi
Özlem Yayıcı Köken,
Akdeniz Üniversitesi, Antalya
16.10 - 16.30 Myotoni ve periodik paraliziler
Gökçen Öz Tunçer, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
16.30 - 16.50 Herediter nöropatiler
Ercan Demir,
Gazi Üniversitesi, Ankara
17.00 - 18.00 SÖZEL SUNUMLAR 2
4 Haziran 2022, Cumartesi
SAAT Konu-Konuşmacı
  Oturum 5: Nöromusküler Hastalıklar
09.00 - 09.20 Duchenne musküler distrofisi
Oya Uyguner, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
09.20 - 09.40 Konjenital Miyopatiler
Didem Ardıçlı,
Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
09.40 - 10.00 Konjenital myastenik sendrom
Uluç Yiş,
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
10.00 - 10.20 Sendromik kas hastalıklarında Genetik
Akif Ayaz, Medipol Üniversitesi, İstanbul
10.20 - 11.00 Kahve Arası
  Oturum 6: Nörogenetik ve Gelecek
11.00 - 11.20 Mikroskoptan gelen ışık
Beril Talim,
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
11.20 - 11.40 Organoidler ve gelecek
Yavuz Oktay, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
11.40 - 12.00 Omik Veri Çağında Biyoinformatik Analizler
Burcu Bakır Güngör,
Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri
12.00 - 12.20 Genotipten Fenotipe Nörogenetik Hastalıklar
Büşranur Çavdarlı,
Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
12:30 Kapanış ve Öğle Yemeği