İki ayrı sözel oturum için toplam 12 bildiri alınacaktır.
Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmemeli ve tek paragraf halinde (giriş, metod, sonuç, tartışma gibi bölümler olmadan).
Son başvuru tarihi 29 Nisan Cuma saat 17.00’a kadar olup, Mayıs’ın ilk haftasında seçim tamamlanmış olacaktır.